ADVERTISEMENT

จักสานคู่เมือง

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยก่อน  ชาวอำเภอพนัสนิคมส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ  ทำไร่ ทำนา หาปู หาปลา เอามาเป็นอาหารในแต่ละวัน  จนกระทั่งได้มีการนำไม้ไผ่ที่หามาในละแวกที่อยู่อาศัย นำมาตัดสานทำเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการจับสัตว์น้ำ เช่น ไซ ตุ้ม ลอบ  รวมถึงตะแกรงเอาไว้ใช้ช้อน กุ้ง หอย ปู ปลา ตามหนองน้ำ  ต่อมาได้พัฒนามาเป็นฝาชีครอบกับข้าว  เพื่อป้องกันแมลงต่างๆ เข้ามาตอมอาหารจนถึงปัจจุบันนี้  

ต่อมาได้มีการสานฝาชีให้มีลวดลายสีสันสวยงามมากขึ้น  เป็นที่นิยมของคนทั่วไปและมีจำหน่ายกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น  จึงมีการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อจัดตั้ง “กลุ่มจักสาน ชุมชนย่อยที่ 1”  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ.2544  มีสมาชิกจำนวน 45  คน  ทำการผลิตผลงานและพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับการจักสานไม้ไผ่ต่างๆ  เอาไว้จำหน่ายเป็นรายได้ให้แก่สมาชิก และได้รับการคัดสรรสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2549 ประเภทผลิตภัณฑ์ ของใช้ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก ระดับ 4 ดาว  และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการคัดสรร ระดับ  5  ดาว    

 

แหล่งซื้อเครื่องจักสานพนัสนิคม

  • ศูนย์เครื่องจักสานใหญ่ที่สุดในโลก นางปราณี  มูลผลา  ประธานกลุ่มจักสาน ชุมชนย่อยที่ 1 เลขที่ 60 ถนนจันทร์อำนวย  ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  โทร. 0–3846–1180 
  • ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่บ้านคุณปรานี  บริบูรณ์  เลขที่ 36 ถนนอินทอาษา ตำบลพนัสนิคม   อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  โทร. 0–3846–1313 
  • บ้านเลขที่ 8  ถนนอินทอาษา  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  โทร. 0–3846–1313
  • ตลาดเครื่องจักสาน (บริเวณตลาดเก่า) ถนนสระตราง ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.